Regulament concurs Facebook

Regulamentul Oficial

 Concurs #Vreau la ziua B

 profructta

TERMENI SI DEFINITII:

Promoţia – campania promoţională Vreau la ziua B

Organizator – Premium Fruct SRL

Regulament Oficial – termenii şi condiţiile campaniei promoţionale Vreau la ziua B!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoţională #Vreau la ziua B este organizată şi desfăşurată de PREMIUM FRUCT SRL, cu sediul Bucuresti, STR. PRELUNGIREA GHENCEA 259C, telefon : 021 410.70.70, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14964/2007, Cod Unic de Inregistrare RO22223810, Premium Fruct SRL (denumită în continuare “Organizator”). Participanţii la Promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos (denumite în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public începând cu data de 23.04.2018  şi pănă la data de 03.05.2018 sau prin solicitare telefonică la numărul 021 410.70.70. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunţul prealabil al acestor modificări pe site-ul companiei.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 23.04.2018  şi va dura până la data de 25.04.2018, inclusiv. Campania se va desfăşura cu respectarea datelor specific menţionate, aşa cum sunt prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA PREMIILOR

Premium Fruct SRL  (“Organizatorul”) va premia cei doi castigatori extrasi aleatoriu după cum urmează:

  1. Fiecare castigator va primi o inscriere gratuita la competitia Ziua B si un voucher de 25% discount la prima comanda online pe www.profructta.ro;
  2. Premiul se va acorda o singura data, începănd cu data de 26.04.2018.
  3. Castigatorii trebuie sa comunice Organizatorului date personale ca: nume, adresa, email si numar de telefon. Daca unul dintre castigatori refuza sa ofere aceste date, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta alt castigator in locul său.
  4. Premium Fruct SRL ofera doar doua inscrieri gratuite la competitia Ziua B si doar doua vouchere cu discount pentru comenzi online.

SECTIUNEA 4. MODUL DE FUNCTIONARE A CONCURSULUI

Premiile Campaniei  #Vreau la ziua B” se acordă în funcţie de îndeplinirea pasilor specificati in concursul organizat in social media:

  1. Concurentii trebuie sa dea  share  postarii  pe pagina lor  de  Facebook, cu acces public.
  2. In link-ul cu share sa introduca ID-ul-ul care demonstreaza ca este membru Riders Club + comentariul: Vreau la Ziua B!.

„Participanţii la promoţia #Vreau la ziua B” fac parte din public larg social-media (Facebook)

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participanții care nu au îndeplinit toate cerințele concursului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participanții care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Premium Fruct SRL nu va percepe participanţilor nici o taxă de participare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu condiția de a ii inștiința în prealabil pe participanți.

Orice modificare a regulilor de participare la promoţie, a mecanismului promoţiei, a perioadei validităţii promoţiei vor fi anunţate aici:

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Câștigătorii vor fi aleși prin random.org si vor fi prezentați pe pagina de facebook Profructta.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la acest Concurs presupune cunoasterea si acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial este valabil pentru perioada 23.04.2018 – 03.05.2018.

SC PREMIUM FRUCT SRL